Planmatig onderhoud

De totale realisatiekosten van het planmatige onderhoud zijn ongeveer 32 miljoen in 2019. Ongeveer 21 miljoen daarvan betreft de reguliere uitvoering van het planmatig onderhoud. De grootste posten in 2019 waren:  schilderwerk (10 miljoen), daken (3 miljoen), voegwerk (1.5 miljoen) en verwarmingsinstallaties (1.7 miljoen). De overige werkzaamheden zijn onder andere gericht op terreinwerkzaamheden, vloerafwerkingen (galerijen, portieken) en overige installaties (liften, ventilatie, etc).